On exhale

kohezja
Jak długo potrafisz zatrzymać oddech na wydechu / How long you can hold your breath on exhale

2013 widok na instalację
drewniane szafki, balony, 6m x 1,5m, wideo  tv’14
Wystawa: Kohezja, Nowy Teatr, Warszawa
Kurator: Mirosław Bałka

Instalacja składa się z trzech szafek znalezionych w starej przestrzeni po fabrycznej. W przeszłości szafki należały do pracowników fabryki. Poszczególne przegrody były podpisane numerami i imionami zaznaczając indywidualny charakter obiektów. Do przegród wdmuchane zostały balony. Była to próba zachowanie indywidualnego charakteru przestrzeni. Proces dmuchania balonów został nagrany i pokazany na telewizorze obok

http://www.youtube.com/watch?v=y5xbe40crvQ

 

2013 view of the installation
wooden cabinet, balloons, 6m x 1.5m, video tv’14
Exhibiotion Kohezja, Nowy Teatr, Warszawa
Curated by Mirosław Bałka

This installation consists of three cupboards found in an old post-industrial area. In the past, these cupboards belonged to factory workers. Each compartment was signed with numbers and names emphasizing the objects’ individual character. Balloons were inflated into the compartments. It was an attempt to preserve the individual character of the space. The inflation process has been recorded and shown on the nearby TV set.

http://www.youtube.com/watch?v=y5xbe40crvQ

How long you can hold your breath on exhale Norbert Delman  How long you can hold your breath on exhale Norbert Delman  How long you can hold your breath on exhale Norbert Delman