Biography

__(PL)__

NORBERT DELMAN Urodzony w 1989 w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Mirosława Bałki w latach 2014, studiował sztuki piękne w University College Falmouth (Wielka Brytania). Młody artysta multidyscyplinarny. Jest także współtwórcą przestrzeni artystycznej Stroboskop w Warszawie.

Jego prace zostały zaprezentowane w: Galiera Foksal (2019), CSW Zamek Ujazdowski Warszawa w (2018,2017,2014),Biennale de la biche (2017), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie „Warszawa w Budowie” (2016), Muzeum Historii Jugosławii (2016),  LUDWIG MÚZEUM w Budapeszcie  (2016),  Edinburgh Sculpture Workshop (2014), w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (2013), MODEM CCA w Debreczynie w (2011). Otrzymał następujące rezydencje: dla polskiego artysty w  MeetFactory (2018) Czechy, WRSW | BRLN (2016) Niemcy , ESW w UK (2014), InterModem w Centre for Modern and Contemporary Arts w Debreczynie, Węgry (2011). Stypendysta Ministra Kultury 2016

Z jednej strony moje prace odnoszą się do współczesnego kultu ciała, który opiera się na forsownym budowaniu mięśni na siłowni i ciągłym przymusie zachowania męskiego wizerunku, symbolizującego dominację i supremację. Z drugiej strony nawiązuje do faszystowskich kodów estetycznych kryptonimujących w męskim, wysportowanym ciele symbol nadczłowieka.W swojej praktyce analizuję kondycję współczesnego ciała poprzez napięcia społeczne, jego “pozycjonowanie” w mediach społecznościowych, poprzez tworzenie awatarów, w sporcie, w fitness i innych aktywnościach. Pracowałem z więźniami, kulturystami i sportowcami, organizowałem warsztaty i wystawy na siłowniach. Moim projektom zawsze towarzyszy wysoce performatywny element, który zaciera granicę między tymi codziennymi czynnościami a akcją artystyczną. Interesuje mnie również pojęcie “postbody”( pociało/postciało) i koncepcja archiwizacji obecności, z wirtualnej perspektywy. Próbuję rozpoznać, jak zmienia się nasza forma fizyczna i co pobudza te przemiany. Jednocześnie naprawdę pragnę znaleźć się w niezwykle wirtualnym, niefizycznym środowisku. Być może jest to forma eskapizmu z ucisku fizycznego istnienia tej rzeczywistości. Uważam moją pracę za niebinarną, jestem postludzkim rzeźbiarzem, który bawi się koncepcją ciała i braku ciała.Kolorowe, stylizowane wydruki komputerowe i sceny dodają moim pracom ironicznej, popkulturowej popkulturowego dystansu, który kwestionuje zbiorowe fantazje. Ich status wart jest zbadania, szczególnie jeśli mogą one prowadzić do bezmyślnej fascynacji przemocą i przejawami fizycznej siły.

Założyciel Stroboskop – Art Space,
STROBOSKOP to przestrzeń OFFspace otwarta na najróżniejsze postawy artystyczne, która nie boi się radykalnych eksperymentów, jest miejscem żywym i pobudzającym twórczość, ukierunkowanym na utworzenie alternatywy wobec warszawskiej i polskiej sceny artystycznej, zdominowanej przez politykę galerii i instytucji.Chcemy promować przedsięwzięcia ambitne i nietypowe oraz inicjować współpracę z innymi podobne działającymi przestrzeniami w Polsce i na świecie w celu aktywnego/dynamicznego rozwijania własnej aktywności/działalności. Stroboskop skupia się głównie na współpracy z młodymi artystami, ale nie wyklucza współtworzenia projektów z artystami rozpoznawalnymi na polskiej i międzynarodowej scenie artystycznej.

__(ENG)__

NORBERT DELMAN, Born 1989 in Warsaw where he lives and works. Graduated Academy of Fine Art Warsaw in Mirosław Bałka studio 2009-2014, studied Fine Arts in University College Falmouth 2010 (UK). Young, multidisciplinary artist. He is also an experimenting curator, co-founder of Stroboskop art space in Warsaw.

His works have been presented at the: Foksal Gallery (2019), CCA Ujazdowski Castle in Warsaw (2018,2017,2014), Biennale de la biche (2017), Museum of Yugoslav History (2016), LUDWIG MÚZEUM, Budapest (2016), MOMA (Warsaw 2016), Museum of Contemporary Art Krakow 2013, Edinburgh Sculpture Workshop 2014, MODEM CCA in Debrecen 201.He received a scholarship Residency for a Polish Artist: MeetFactory, Czech Republic (2018), WRSW | BRLN, Germany (2016) Edinburgh Sculpture Workshop, UK (2014), Modem in Centre for Modern and Contemporary Arts, Hungary (2011). Scholar of the Minister of Culture 2016.

On the one hand my, work refers to the contemporary cult of the body which is underpinned by strenuous muscle building at the gym and  constant coercion from the masculine image, symbolising dominance and supremacy. On the other hand, it hints at the fascist aesthetic undercurrents of the athletic male physique, a symbol of the superhuman.  In my practice, I analyse the contemporary body’s condition through social tensions, its’ positioning in social media, through the creation of avatars, in sport, fitness, and other activities. I have worked with prisoners, bodybuilders, and sportsmen, I have organized workshops and exhibitions at gyms. My projects are always accompanied by a highly performative element that blurs the boundary between these everyday activities and the artistic action. I am also interested in the Postbody  and concept-archives of presence, from a virtual perspective. I try to recognize how our physical form is changing and what incites these transformations. At the same time I truly desire to find myself in extremely virtual non-physical environment, Maybe its form of escapism from oppression of physical existence of this reality I consider my work to be a non-binary, I am a posthuman sculptor who plays with concept of body and no-body. Those colourful, stylised computer printouts and scoultures add some ironic, pop-culture distance which calls these collective fantasies into question. Their status is worth investigating, particularly if they might lead to a mindless fascination with violence and manifestations of physical force.

co founder of artistc art space called Stroboskop – Art Space,
STROBOSKOP is a site for experimentation and risk-taking, which has been created as an alternative to the local and national Polish art scene. Our mission is to promote new and challenging projects, and to initiate cooperation with other exploratory spaces both within Poland and abroad. While Stroboskop focuses mainly on cooperation with emerging artists, we are first and foremost interested in being a site for exploratory and challenging work.

dot

Selected exhibitions and projects

Solo
2019 – Exhibition “S.P.A” Foksal Gallery, Warsaw >>
2019 – Exhibition “Transfer” Rondo Sztuki, Katowice >>
2017 – Performance „Otoczenie” CCA Ujazdowski Castel, Warsaw
2017 – Exhibition „
Body Over” Exhibition Buereau, Warsaw >>
2017 – Exhibition soon project Starak fundation
2016 – Exhibition „Augmented city” Asia contemporary art platform NON Berlin, Berlin >>
2016 – Exhibition in a fitness club Agora ,,Sweat is fat crying”, Warsaw
2016 – Exhibition UNDO” Xs Gallery, Warsaw
2015 – Exhibition „Defence adaptation” Gallery Milosc, Torun

2015 – Exhibition ILLEGAL PERSONAL CONTACT WITH AN OPPONENT, Maria Stenfors Gallery, Lodnon
2015 – Exhibiotn „Flame_props” Gallery Labirynt 2, Lublin 
2014 – Exhibition „S/S/S”, Edinburgh Sculpture Workshop, UK 
2014 – Exhibition „SOS”, Gallery Salon Akademii, Warsaw 
2012 – University College Falmouth project „Box of dreams” UK 
2011 – Installation at the river site Warsaw „Vistula Sculpture Park”
2011 – Exhibition „Echo” Gallery TURBO
2011 – Happening, Publication and promotion of the journal „Unity is strength”

2009 – Performance at the 55 anniversary of the Palace of Culture, Warsaw

Group

2019 – The Wrong Biennale 2019/2020  BAD HABITS, an online digital art exhibition >>
2019 – Exhibition “Force Field”OFICINE 800, Giudecca, Venice >>
2019 – “Touch the Art”  CCA U-jazdowski , Warsaw >>
2019 – “Fruit of all trees  The Łódź of Four Cultures festival,  Lodz
2019 – “Deep Listening” BWA Katowice, Katowice >>
2019 – Happening “force”,  final exhibition of the 18th edition of the Hestia Artistic Journey contest
2018 – Exhibition “Slav Squatting” Meet factor, Prague, Czech
2018 – Exhibition “Waiting for Another Coming” U-jazdowski Castel, Warsaw
2018 – Exhibition “Waiting for Another Coming” Contemporary Art Centre (CAC), Vilnius
2018 – Exhibition  “Stand-off” BWA Katowice
2017 – Exhibition “8th Young Triennale” Centre for Polish Sculpture in Orońsko
2017 – Exhibition „Dizzines” CCA, U-jazdowski Castel, Warsaw
2017 – Exhibition „Black spring” Wroclaw Contemporary Museum
2017 – SuperMarket Art Fair, Stockholm
2017 – Exhibition at Biennale de La Biche first edtion:,, In a land of”
2017 – Exhibition „Pameran Gerobak Angkringan” Sesama, Yogyakarta
2017 – Exhibition „Syndrom Feniksa” Szara Gallery, Katowice
2016 – Exhibition „WARSAW under construction 8″ MOMA Warsaw
2016 – Exhibition „Afterimages of reality” Young Polish contenporary art , Museum of Yugoslav History, Belgrad
2016 – Exhibition Young Polish contenporary art , LUDWIG MÚZEUM, Budapest
2016 – Workshops/Exhibiotn „Park Rzeźby na Bródnie” with MOMA Warsaw
2016 – Exhibition „The Drawers vol.2″ Kasia Michalski Gallery Warsaw
2016 – Exhibition „NTEGRATED PARTICIPATORY ACTIVITIES” Gallery Lokal 30, Warsaw
2015 – Exhibition „Quest for fire” Gray House Foundation, Krakow
2015 – Performance „Sparing” BWA, Zielona Gora
2015 – Exhibition „THE WATER HEN” Kantor, Demarco. Royal Scottish Academy
2015 – Video show „Mono2″, London Borough of Hackney
2015 – Exhibition „Trema” , Komuna Warszawa, Warsaw
2015 – Exhibition „WY 3208G”, Mobile exhibition in car, Warsaw

2014 – Exhibition „No yawning”, New Theater, Warsaw
2014 – Exhibition „Performance”, Gallery Labirynt, Lublin
2014 – Performance „WHC” CCA, U-jazdowski Castle, Warsaw
2014 – Performance at the opening of Capital of Culture 2014 – UMEA Sweden
2013 – Exhibition „Przesada” , Gallery TURBO, Warsaw
2013 – Exhibition „Spokojna Tour Now”, MOCAK Museum of Contemporary Art Krakow
2013 – Exhibition „Punkt bez Ja” Arsenal, Bialystok
2013 – Exhibition „Mom i just really need to focus on my art right now” Arsenal, Poznan
2013 – Exhibition „Wanda Liza” BWA, Zielona Gora
2013 – Exhibition „Kohezja” in the New Theater, Warsaw
2012 – Exhibition „AAAkupunktura” Gallery Kordegarda, curated by Mirosław Bałka, Warsaw
2011 – Exhibition „Hygiene”  Mirosław Bałka studio, Warsaw
2011 – Exhibition „Modem Modern” MODEM CCA  Debrecen, Hungary
2011 – Public A.I.R CCA, Ujazdowski Castle, Warsaw
2011 – Land ART Festival, Toruń
2010 – Warsaw Night of museums – participation in the project ,,Stacja Nadawcza”

Education
2008 – 2014 Academy Fine Arts Warsaw (Poland)
2012 – University College Falmouth (United Kingdom)

2002-2008 – High School of Fine Arts (Poland) Graduated with honors

Residencies
2018 – Meet Factory, residence program, Prague
2016 – Residence program WRSW I BRLN, Berlin
2014 – International Residency in Scotland, ESW/RSA, Edinburgh,
2011 – Residence program InterModem in MODEM, CCA Debrecen, Hungary 

Competitions / grants / awards
Selection – “Talenty Trójki” – Polish radio contest
Grant – Ministry of Culture
grant for artist
2016
Selection – Tide. Young Polish Contemporary Art
Selection – Gray house, special distinction for best work 2015
Selection – ERGO HESTIA 2014

Selection – BMW/ART/TRANSFORMY 2012
Selection – Creative Valley 2010

Publication
2019 – “Deep Listening”  catalog ISBN 978 – 83 – 66006 – 5
2019 –  “Force Field” catalog ISBN 978-83-64381-10-2
2018 – “Próba sił”  catalog ISBN 978-83-66006-02-7
2017 – Cover for NN6T magazin NN6T110
2017 – Norbert Delman “Body Over” catalog ISBN 978-8361785-06-4
2015 – The Water Hen, Kantor, Demarco & The Edinburgh Festival with a legacy of Kantor in Scotland, 
isbn 978-0-905783-32-1
2015 – Catalog of ,,Trzy Czte Ry! Performance”,str.48-51, isbn 978-83-61440-80-2
2015 – Catalog  ,,Dedfence adaptation” Gallery Miłość
2015 – Art&Business, wrzesień ,,Nie ma ziewania” str.76- 81, issn 0967 – 3160
2015 – Notes na 6 tygodni nr 99, maj-czerwiec-2015, Alek Hudzik, str. 110-117, issn 1730-9409
2015 – Wczasy Mag No. 3, ,,Wokół typografi” str 18-19, issn 2353-6004
2015 – Art&Business 4.2015, ,,Nowe Rytuały”, Alek Hudzik, str. 32,2014 –
2015 – Warsawholic ISSUE #4 PL/ENG, str. 100-103

2015 – Notes na 6 tygodni nr 99, maj-czerwiec-2015, Alek Hudzik, str. 110-117, issn 1730-9409
2015 – Wczasy Mag No. 3, „Wokół typografi” str 18-19, issn 2353-6004
2015 – Art&Business 4.2015, „Nowe Rytuały”, Alek Hudzik, str. 32,
2014 – Warsawholic ISSUE #4 PL/ENG, str. 100-103

2014 – Catalog of 13 edition ERGO HESTIA
2013 – „PDP Orkiestra”, catalog and dvd with concert, texts Fernando Garcia Mendez, Maria Anna Potocka, Katarzyna Wąs
2013 – „Punkt” magazin http://www.punktmag.pl/wp-content/uploads/2013/05/PUNKT_10___ENG1.pdf
2012 – „Aaakupunktura” catalog, texts by Mirosław Bałka and Anna Miczko Published by Kordegarda, 2012
2012 – „Zawód Artysta” Gallery Raster, texts by Marta Czyż, Łukasz Gorczyca, Michał Kaczyński