Harpy

h3s

Harpy
CCA U-Jazdowski

Norbert Delman zbudował instalację, na której szczycie stoi rzeźba przedstawiająca tajemnicze stworzenie.Występujące w mitologii harpie miały postać ptaków
z kobiecymi głowami. Żyły na morzu i powodowały gwałtowne podmuchy wiatru, które mogły nieść dla żeglarzy śmiertelne zagrożenie.

Norbert próbuje obłaskawić te niebezpieczne istoty,budując dla nich totem z ich wizerunkiem. Jak wygląda harpia w wizji artysty?

Drogę do niej odgradza woda. Poprzez morza i oceany podróżowali kiedyś odkrywcy nowych lądów, rozbitkowie i uciekinierzy. Podczas warsztatów dzieci projektowały
i wykonywały tratwę, która dzisiaj mogłaby posłużyć jako środek transportu w razie drastycznej zmiany klimatu. Dla ludzi płynących na tratwie wiatr to największy sojusznik.

Pomóż nam obłaskawić harpię, weź kartkę papieru, złóż z niej stateczek i puść na wodę w basenie.

Norbert Delman has built an installation with
a sculpture of a mysterious creature on the top. In Greek mythology and Roman mythology, harpies were half- woman and half-bird creatures who lived in the sea and caused violent gusts of wind to blow, bringing mortal danger to sailors.

Norbert has tried to appease these dangerous creatures by building for them a totem of their likeness. What does the harpy look like in the artist s vision?

Water bars the path to the harpy. The seas and oceans were once travelled by those who discovered new lands, by castaways and fugitives. During the workshop the children designed and made a raft, which could today be used as a means of transport if the climate were to change drastically. For people drifting on a raft the wind is their greatest ally.

h1s h2s