Melancholic Squatter

strona2Melancholic Squatter

www.meetfactory.cz/en/–>

http://contemporarylynx.co.uk–>

Melancholic Squatter to rzeźba przygotowana na wystawę “Slav Squatting”
Sama postawa wywodzi się z postsowieckich przedmieść szybko jednak zawładnęła Internetem i umysłami kolejnych generacji, poprzez swoją prostą, ale chwytliwą formę, łączącą buddyjską medytację z buntowniczym stylem ulicy. W swojej pracy artysta odnosi się do swoich lat młodości, lat 90tych na warszawskich dzielniach. „Praca to postapokaliptyczna wizji świata w którym z melancholią i stentymentem patrzy się na czasy kiedy spędzanie czasu na ławkach i murkach pośród szarych blokowisk określało nas jako generację i budowało kulturę, nie tylko wizualną, do której dziś tak świadomie sięgamy”.mówi artysta.

Melancholic Squatter is a sculpture prepared for the ‘Slav Squatting’ exhibition. The posture itself originates from the post-Soviet suburbs, but it quickly conquered the Internet and the minds of subsequent generations alike through its simple but catchy form, combining Buddhist meditation with the rebellious style of the street. In his work, the artist is referring to his youth in Warsaw’s neighbourhoods during the 90s. ‘This work is a post-apocalyptic vision of the world, in which we look back with melancholy and sentiment at the times when sitting on benches and walls among grey blocks of flats defined us as a generation and built a culture – not only a visual one – to which we reach so consciously today,’ says the artist.

d8d6 d4 d3rzeźba1233