Phenix

006_DELMAN

Phenix

Praca wizualnie i znaczeniowo zahacza o definicje zjawiska zwanego syndromem feniksa, Pewna parabola emocjonalna pomiędzy skrajnym ożywieniem i zamieraniem funkcji ciała I osobowości. Ręce skierowane ku sobie na wzór stworzenia Adama wyginają w parabolę linię, forsują przeciwne stany, siłują się. Kontynuacja prac o rywalizacji i dominacji w sztuce, sporcie i życiu.

The work visually and semantically touches the definition of the phenomenon known as the Phoenix Syndrome, it is a parabola between extreme emotional liveliness and the dieback of body and personality functions. Hands facing each other as in The Creation of Adam, bent in a parabola, a line, they are pushing opposite states, grappling. This is a continuation of works on competition and domination in art, sport, and life.

www.magazynszum.pl/feniksa

IMG_3279 005_DELMAN