MONUMENT

d5
Pomnik

http://narracje.eu/nacptartist/norbert-delman/

Norbert Delman postuluje zastąpienie monumentów wznoszonych ku czci bohaterów i doniosłych zdarzeń historycznych na rzecz pomników dnia codziennego, pomników nie przeciążonych symbolami, a przede wszystkim uwolnionych spod władzy politycznej.

Wprawdzie świetlana przeszłość uzdrowiskowego Brzeźna z jego willami i ważnymi gośćmi nie odeszła w zapomnienie, jednak artysta, odnosząc się do historii dzielnicy, sięga po opowieść zwykłą i prostą. Delman tworzy pomnik Rehabilitantki, współczesnej Pani Kąpielowej, która niegdyś dbała o dobre samopoczucie kuracjuszy przebywających w brzeźnieńskim Domu Zdrojowym. Twórca stawia swoją rzeźbę w centralnym punkcie niegdysiejszego kurortu, tuż przy dawnych budynkach kąpielowych. Ulica prowadzi stąd w linii prostej na plażę – kiedyś jej przedłużeniem było wybudowane pod koniec XIX wieku pierwsze brzeźnieńskie molo.

Norbert Delman, jako były sportowiec, wielokrotnie odnosi się w swojej twórczości do kultu ciała, sportowej ambicji, rywalizacji, podziwia w niej wytrwałość i systematyczność zawodników, którzy poprzez swoją codzienną pracę powoli zbliżają się do wymarzonego celu. Tym razem jednak na piedestał wznosi postać pozornie drugoplanową, rehabilitantkę, której pracę stawia na równi z codziennymi zmaganiami sportowych herosów. A może nawet wyżej, gdyż poświęcenie i wytrwałość anonimowej rehabilitantki pozbawione są splendoru wygranej, będącego udziałem sportowców.

Norbert Delman calls for the replacement of monuments erected to commemorate heroes and momentous historical events with statues celebrating everyday life, not overloaded with symbols and, above all, removed from political power.

Brzeźno’s glowing past as a spa town, with its villas and important guests, has never been forgotten, but the artist reaches for a simple, ordinary story: he creates a monument to the Physiotherapist, the contemporary Bathing Supervisor, who once looked after the wellbeing of patients of Brzeźno’s spa house. Delman places his sculpture in the central point of the former spa town, on Zdrojowa Street, right next to the former bathing buildings. The promenade, which used to culminate with a pier of over 200 m, now leads straight to the beach.

In his art, Norbert Delman, himself a former athlete, often refers to the cult of the body, sporting ambition and competition, at the same time admiring the determination and systematic nature of competitors, whose everyday efforts gradually bring them closer to their dream goal. Yet the person he puts on a pedestal is the physiotherapist, a figure of seemingly secondary importance, whose work he equates with the everyday struggle of sporting heroes. Maybe he even values it more, as the dedication and perseverance of the anonymous physiotherapist are devoid of the splendour of victory available to athletes.

d7 d9 d5 d4