Body Over

21706248_1699408523416178_2099178235_oBody Over

http://biurowystaw.pl/project/body-over/

Norbert Delman podejmuje tematy fizyczności, cielesności i nadpłciowości w oparciu o kulturę i estetykę bodybuildingu i fitnessu wykorzystując różne media, w tym wirtualną rzeczywistość.

Artysta poszukuje człowieka w rozumieniu posthumanistycznym, człowieka udoskonalonego o technologię. Delman zwraca uwagę na sposób kształtowania formy ciała zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i w wirtualnej. W „Body Over” Delman eksploruje temat porzucenia ciała fizycznego na rzecz awatara, co zmienia dynamikę komunikacji, która dotychczas odbywała się między ciałami w przestrzeni. Podczas otwarcia kulturyści zaprezentują starannie wypracowane figury, demonstrując dążenie do doskonałości. Na wystawie, dzięki okularom do VR-u, publiczność przeniesie się do wykreowanej przez Delmana przestrzeni, aby na dwóch, połączonych płaszczyznach – rzeczywistej i wirtualnej – skonfrontować się z pytaniami o współczesne formy cielesności.

Artysta bada i kwestionuje dotychczasowe rozumienie rzeźby. Rzeźbę ciała zderza z instalacją przestrzenną i rzeźbą w wirtualnej
rzeczywistości.

Norbert Delman explores issues of physicality, carnality, and genderlessness through the culture and aesthetics of bodybuilding and fitness, using various media, including virtual reality.

The artist is in search of “man” in the post-humanist sense, man improved by technology. Delman calls attention to how the form of the body is shaped in both the physical and the virtual space. In Body Over, Delman explores the abandonment of the physical body for an avatar, which changes the onetime communication dynamic between bodies in space. During the opening event, bodybuilders will present some highly developed moves, demonstrating how they strive for perfection. Using VR glasses, the exhibition’s audience will travel to the space Delman has created, to address questions about contemporary forms of physicality on two joined planes: real and virtual.

The artist investigates and interrogates our understanding of sculpture to date. Body sculpture meets spatial installation and sculpture in virtual reality.
l1 l4 l2 l20 l3 l7 widok-na-perfomrance1 widok-z-VR widok-na-performance l9 l8 l56 l5