fat crying

c

Sweat is fat crying

Wystawa w klubie fitness Agora

Siłownia to zespół urządzeń należących do większego układu, w którym odbywa się konwersja pewnego rodzaju energii na inną energię. Przestrzeń siłowni została wzbogacona o dzieła, rzeźby i grafiki, które starają się wpisać w rytm i charakter przestrzeni, rozpoznając jej dynamikę i estetykę. Wystawa połączona jest z treningiem-performancem Norberta Delmana. Będzie otwarta zarówno dla odbiorców sztuki jak i sportowców, więc można przyjść na trening i/lub na wystawę. Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Exhibition in Fitness club Agora

The gym is a set of devices that belong to a larger, energy processing system in which the conversion of some type of energy to another energy takes place. The space of the gym has been enriched with works, sculptures, and graphics that are trying to enter the rhythm and character of the space, recognizing its dynamics and aesthetics. The exhibition is combined with a performance-training of Norbert Delman. The exhibition will be open for both art lovers and athletes, so one can come to train and/or to see the exhibition. I invite you heartily to sports and arts.
The ‘Sweat is fat crying’ project is financed by the scholarship from Ministry of Culture and National Herita

nkf e d ca

gjasddas