Strike

14902970_10209603327499001_7834073513819814481_o

Strajk/Strike

To rzeźba z elementami audio i video, prac z cyklu badania mechanizmów strajków oraz protestów. Stworzona na wystawę  „The Drawers vol.2 ” Kasia Michalski Gallery Warsaw. Strajki rządzą się bardzo specyficzną dynamiką nie raz dwie grupy znajdujące się w opozycji do siebie używają tych samych komunikatów wizualnych i językowych, stają się masą która podażą za głową strajku i powtarza zasłyszane hasła.  Całość paraliżuje miasto, żąda, grozi i demonstruje niezadowolenie.

Strike it is a sculpture with audio and video elements, a work coming from a study of strikes and protests mechanisms, created for the exhibition „The Drawers vol.2″ at Kasia Michalski Gallery, Warsaw. The strikes are governed by very specific dynamics, it’s not uncommon for two groups that are in opposition to each other to use the same visual messages and language. People then become a mass which supplies the front of the strike and repeats the heard slogans. In it’s entirety, it paralyzes the city, demands, threatens, and demonstrates dissatisfaction.