__ . __

miesien5

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA PARTYCYPACYJNE

kuratorka / curator: Katya Shadkovska

Sztuka w więzieniu to projekt, którego celem było stworzenie warsztatów artystycznych z więźniami. Artyści prowadzili warsztaty a ich efekt pokazany był na wystawie zbiorowej w Galerii lokal 30 w Warszawie. Projekt „_ . _” to wynik warsztatów sportowych w których artysta wymieniał się wiedzą barterowo z osadzonymi zapraszał do więzienia  trenerów w zamian za co osadzeni pokazywali jak wygląda nie legalny trening w momencie kiedy jest zakaz ćwiczenia

„Sztuka w więzieniach” to projekt, którego zadaniem jest popularyzacja prospołecznych działań inicjowanych przez artystów sztuki współczesnej. Projekt, powstały jako zintegrowane działanie partycypacyjne, miał na celu nie tylko przyczynić się do resocjalizacji osadzonych i przygotować ich do powrotu do życia poza więzieniem, ale także sprowokować potencjalnych odbiorców do zastanowienia się nad ideą współczesnej kary, jej długofalowym sensem i tym, czy przyczynia się ona do zmiany osobowości i systemów wartości osób skazanych.
Wystawa jest zwieńczeniem projektu realizowanego przez Fundację Dom Kultury.

INTEGRATED PARTICIPATORY ACTIVITIES

”Art in prison” is a project which aim was to create artistic workshops with prisoners. Artists carried on the workshops and their effect was shown at the collective exhibition at the Lokal_30 Gallery in Warsaw. The „_ . _ ” is a result of sports workshops, in which the artist exchanged knowledge in a barter trade with inmates – he invited trainers to prison, and in exchange for this the prisoners showed him how their illegal training, performed when all training is forbidden.

”Art in Prisons” is a project aiming to popularise community work in prisons initiated by contemporary artists. Classes, discussions, lectures and workshops, prepared by artists and social activists, have taken place at various Polish prisons. The project, developed as an integrated participative action, is meant not only to help rehabilitate the inmates and prepare them for a return to life outside, but also to provoke potential recipients to reflect on the contemporary notion of punishment, its long-term rationale, and its role, if any, in overhauling the convicts’ personalities and value systems.
The exhibition is a result of a project conducted by Fundacja Dom Kultury.
Norbert DelmanNorbert Delman Norbert DelmanNorbert Delman