Sparing

11083935_10205289625019135_609815170237646115_n

Sparing

Wystawa  „Sparing”,  Zielona Góra BWA
kuratorka: Aleksandra Ola Kubiak

Performance to trening bokserski na worku, który był oklejony grafiką z hasłem „jesteś tylko drugi”. Jest to praca bazująca na znanym powiedzeniu tenisistów  „ze ścianą nie wygrasz”. Zmagania się człowieka z obiektem który przypomina  mu o nieuniknionej porażce

Zdaniem artysty jednym z najsilniejszych bodźców motywujących młodych ludzi nie jest chęć odniesienia sukcesu, ale strach przed porażką. Ten lęk dotyka przedstawicieli wszystkich grup i profesji. Granica, w której obsesja łączy się z ambicją a rywalizacja ze strachem, to dla Norberta Delmana najciekawszy obszar działań. Artysta
w swoich pracach zwykle odnosi się do popularnych aktywności sportowych oraz wykorzystuje systemy gier zespołowych.


Exhibition ”Sparing”, Zielona Góra BWA
Curator: Aleksandra Ola Kubiak

The performance is training with a punching bag decorated with a slogan “You’re only the runner-up”. It’s  a work based on the well-known tennis players saying “you won’t defeat the wall.” The struggle between Man and Object, which reminds him of the inevitable defeat.

According to the artist, one of the strongest incentives for young people is not the desire for success, but the fear of failure. This fear affects representatives of all groups and professions. The most interesting area of activity for Norbert Delman is the border, in which obsession connects with ambition and rivalry merges with fear. In his works the artist usually refers to popular sporting activities and uses team game systems.

www.obieg.pl
http://magazynszum.pl/krytyka/mlodzi-artysci-ciagle-w-paralizu

Photography: Karol Trębuła

11102718_10205289624499122_6100295748465888919_n 11081071_10205289625219140_6681418387306781464_n 11076270_10205289625139138_4275530885171483776_n