Luminosity

1

Luminosity


Widok na wystawę, 

Wystawa Performance
Galeria Labirynt Lublin

Za pomocą lustra nakierowałem promień światła słonecznego na własne zdjęcie wewnątrz galerii. Każdy kto wchodził na wystawę musiał przejść przez strumień światła podświetlający zdjęcie. Jest to ironiczny obraz myślenia artystów o samych sobie. Zilustrowanie koncentrowania na sobie uwagi.

 

View of the exhibition
Exhibition Performance
Gallery Labirynt Lublin

With the help of a mirror, a beam of sunlight was steered on my own picture inside the gallery. Everyone who entered the exhibition had to go through the light beam illuminating the image. This is an ironic image of artists thinking about themselves and an illustration of their self-focus.

 

13 4 2