Fun time

fun
Fun time is over

2013 widok na instalację: dmuchany zamek.
2m x 2m, wideo, tv’14
Wystawa „Punkt Bez Ja” Galeria Arsenał w Białymstoku.
Kuratorzy: Bogdan Banasiak, Sylwia Narewska, Katya Shadkovska

Instalacja składa się z dmuchanego zamku i telewizora. Na video widać podjętą przeze mnie próbę nadmuchania zamku. Jest to próba skazana na niepowodzenie. Mimo wysiłku i zamek zawsze pozostanie bez powietrza

2013 view of the installation, inflatable castle,
2m x 2m, video, tv’14
Exhibition “Punkt bez Ja” Gallery Arsenal Bialystok.
Curators: Bogdan Banasiak, Sylwia Narewska, Katya Shadkovska

The installation consists of an inflatable castle and a TV. On the video one can see my attempt to inflate the castle. It is a vain attempt – despite my best efforts, the castle will always remain airless.