White Eagle

orzel

 

Orzeł Biały / White Eagle

Rzeźba: silikon, szpilki, 160x40x3
Galeria Kordegarda Warszawa, Polska
Kurator: Mirosław Bałka

Orzeł Biały to symbol na godle Polski. Praca przedstawia orła w pozycji defensywnej, zamiast piór jednak ma kolce. Rzeźba ustawiona została w oknie galerii, podczas oglądania zasłaniała ona pomnik Piłsudskiego stojący przed pałacem prezydenckim.

 

Sculpture: silicone, pins, 160x40x30
Gallery Kordegarda Warsaw, Poland
Curator: Mirosław Bałka

The White Eagle is a symbol from the Polish emblem. The work presents an eagle in a defensive position and with thorns instead of feathers. The sculpture has been set in the gallery’s window, so that it could obstruct the view at Pilsudski’s monument standing in front of the Presidential Palace.

Orzel Bialy Norbert Delman Orzel Bialy Norbert Delman Orzel_Bialy Norbert Delman