Pendulum

h1

Wahadło / Pendulum

Widok na instalację w pracowni Mirosława Bałki. Silnik elektrycznym, otynkowana kula, aluminium, Warszawa,
Instalacja wystawiona na wystawie „Higiena”. Wahadło poruszało się wchodząc i wychodząc z przestrzeni wystawy, stymulując ruch widowni.

 


View of the installation in the studio Miroslaw Balka. Electric motor, plastered ball, aluminum, Warsaw,

Installation at the exhibition “Hygiene”. Pendulum was moving in and out of the exhibition space, stimulating the movement of the audience.


wahadlo - Norbert Delmanwahadlo - Norbert Delmanwahadlo - Norbert Delman