Device

282612_10150258109003539_7866599_n

Urządzenie do słuchania Wisły / Device to listen the Vistula river

Widok na instalację, Bulwar Wiślany, drewno, stal, 3m x 2m, Warszawa

Urządzenie do Słuchania Wisły to obiekt wzmacniający dźwięki środowiska naturalnego znajdującego w okół rzeki przepływającej przez środek Warszawy. Dźwięki zmieniały się w zależności od zmian atmosferycznych. Przez urządzenie można było słuchać ptaków śpiewających w lesie po drugiej stronie rzeki.


View of the installation Bulwar Vistula, Wood, steel, 3m x 2m, Warsaw

The Vistula Listening Device in an object that amplifies environmental sounds from the surroundings of Vistula river, which flows through the center of Warsaw. The sounds varied depending on weather changes. Through the device one could listen to the birds singing in the woods on the other side of the river.

fsd   DSC_0514   DSC_0507 strona